Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar

  HABER ARAMA  2. KADEME ANTRENÖR KURSU

Taekwondo Federasyonu Antrenör Yetiştirme Kursları
Ankara
1. Kademe Yetiştirme Kursu2. Kademe Yetiştirme Kursu3. Kademe Yetiştirme Kursu4. Kademe Yetiştirme Kursu5. Kademe Yetiştirme Kursu
Kursa Başvuru
Nasıl Yapılır?
Kursa Ödeme
Nasıl Yapılır?
Kurs Yeri ve
Konaklama Bilgisi


2. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihler arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 21 Ağustos - 06 Eylül 2019

2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

Önemli Not : Antrenör Kursu Başvuruları E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; 15 Ağustos 2019 tarihine kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan kursiyerlerimiz kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz.

*** E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu ilgili sunumda anlatılmaktadır. Lütfen izleyiniz.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPACAĞINIZ İLE İLGİLİ SUNUM

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu: 21 Ağustos - 06 Eylül 2019

Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

*** Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra evraklarını Federasyonumuz Balgat Mh. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok No:139/45 Balgat Çankaya/ANKARA adresine 15 Ağustos 2019 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca Muafiyetlik hakkından yararlananlar e devlet üzerinde başvuru esnasında 1. Gruptan başvuru yapmaları gerekmekte olup; Ek-1 Formun üzerine “Muaf” olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir.

Not : E-Devlet üzerinden Son Başvuru tarihi 15 Ağustos 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

Önemli Not : Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

E-Devlet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak sizin mail adresinize referans numarası gönderecek olup; o referans numarası ile Para yatırma işlemi Garanti Bankası şubelerinden yapılacaktır.

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans veya TC Kimlik Numarasıyla kurs ödemesi yapılacaktır.

Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.

Garanti Bankası Ödeme İşlemi ile ilgili detaylı anlatıma ulaşmak için tıklayınız.

Kurs Katılım Ücreti :

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kurs ve Diploma Ücreti: Toplam 900.00 TL

Başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağından kurs ve diploma ücretini aynı anda (900 TL) yatırmanız gerekmekte olup; aksi halde başvurularınızı sistem kabul etmeyecektir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2. KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) Kademeler itibariyle Antrenör Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak, (gün itibari ile)

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

4) 1.Kademe Yardımcı Antrenör Lisansına (Belgesine) sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek. (Kulüp ve antrenör onaylı resmi yazı) Yazı Örneği İçin Tıklayınız.

5) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.

6) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında ilk üç giren sporcular, 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursundan muaf tutularak 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılırlar. (Federasyonumuzdan ilgili faaliyetin Başkanlık Onayı ve maç çizelgesinin onaylanmış hali istenecektir.)

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN FEDERASYONUMUZA GÖNDERECEK İSTENİLEN BELGELER

Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan istenecek belgeler

1) Antrenör eğitim kursuna katılacaklardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi, (Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge)

e) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Kurs katılım ücreti dekontu

ğ) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Genel Müdürlük veya Federasyonca onaylı sureti,

h) 2. Kademe Antrenör kursuna başvuranlar için bu süre içinde ilgili kademede antrenör olarak görev yaptıklarına dair ıslak imzalı alınacak yazı,

ı) Aşağıda yer alan EK-1 FORM'un doldurulmuş bir nüshası,

i) 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1 - Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Antrenörlük Diplomalarını, Ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkriptini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak imzası)

2 - Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Taekwondo spor dalında 5 yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulacaktır.(Antrenörlük diploması, ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkripini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak imzası)

3 - Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Federasyonumuz antrenör eğitim talimatının 24. maddeye şartları uydukları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.


EK-1 FORM© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42