Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar

  HABER ARAMA  5. KADEME ANTRENÖR KURSU
Taekwondo Federasyonu Antrenör Yetiştirme Kursları
Ankara
1. Kademe Yetiştirme Kursu2. Kademe Yetiştirme Kursu3. Kademe Yetiştirme Kursu4. Kademe Yetiştirme Kursu5. Kademe Yetiştirme Kursu
Kursa Başvuru
Nasıl Yapılır?
Kursa Ödeme
Nasıl Yapılır?
Kurs Yeri ve
Konaklama Bilgisi

5. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihler arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

5.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu : 18 - 31 Temmuz 2019

5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR KURSU

Önemli Not : Antrenör Kursu Başvuruları E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan kursiyerlerimiz kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz.

*** E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu ilgili sunumda anlatılmaktadır. Lütfen izleyiniz.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPACAĞINIZ İLE İLGİLİ SUNUM

5. Kademe Teknik Direktör Kursu: 18 - 31 Temmuz 2019

Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.

*** Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra evraklarını Federasyonumuz Balgat Mh. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok No:139/45 Balgat Çankaya/ANKARA adresine 12 Temmuz 2019 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir.

Not : E-Devlet üzerinden Son Başvuru tarihi 12 Temmuz 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

Önemli Not : Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve onay alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ

E-Devlet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak sizin mail adresinize referans numarası gönderecek olup; o referans numarası ile Para yatırma işlemi Garanti Bankası şubelerinden yapılacaktır.

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans numarasıyla kurs ödemesi yapılacaktır.

Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.

Garanti Bankası Ödeme İşlemi ile ilgili detaylı anlatıma ulaşmak için tıklayınız.

Kurs Katılım Ücreti :

5. Kademe Teknik Direktör Kurs Ücreti: Toplam 900.00 TL

(600,00 TL Kurs ücreti ve 300,00 TL diploma ücreti)

Başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağından kurs ve diploma ücretini aynı anda yatırmanız gerekmekte olup; aksi halde başvurularınızı sistem kabul etmeyecektir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

c) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 22 yaşını tamamlamış olmak, (gün itibari ile)

d) En az siyah kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,

e) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2) Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; taekwondo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

3) 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.

KURSİYERLERİN FEDERASYONUMUZA GÖNDERECEĞİ BELGELER

a) Başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi, (Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

ç) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) (Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 24/09/2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile değişen) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge)

e) Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Kurs katılım ücreti dekontu

ğ) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin aslı veya Genel Müdürlük veya Federasyonca onaylı sureti,

h) 5. Kademe Teknik Direktör Kursuna başvuranlar için bu süre içinde ilgili kademede antrenör olarak görev yaptıklarına dair kulüpten alınacak resmi yazı (ıslak imzalı, kaşeli),

ı) 5. Kademe Teknik Direktör kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler tarafından taekwondo branşında hazırlanan ve en az dört bin kelimeden oluşan kurs bitirme projesi (Bitirme Tezi Cd ve Kitapçık şeklinde olması gerekmektedir.)

i) Gelişim seminerlerine katıldığına veya istenilen sayıda vizeli olduğuna dair belge ya da resmi yazı,

j) Aşağıda yer alan EK-1 FORM'un doldurulmuş bir nüshası,

k) 5. Kademe Teknik Direktör Yetiştirme Kursunda Temel Eğitim Programında yer alan derslerden muafiyetlik hakkı için;

1) Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde açılan aynı kademedeki başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.(Antrenörlük Diplomalarını, Ders saatleri gösterir çizelge ve notlarını beyan eden transkriptini aldıkları Federasyondan onaylatmaları gerekmektedir. Federasyonun Aslı gibidir kaşesi, Mührü, yetkili kişinin ad soyad ve ıslak imzası)

2) Uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporcular ile görev alan antrenörlerin Federasyonumuz antrenör eğitim talimatının 24. maddeye şartları uydukları halinde Federasyonumuza dilekçe ile başvuru yapmaları, onaylandıktan sonra o kademe antrenör yetiştirme kursuna başvurmaları gerekmektedir.


EK-1 FORM

    


© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42