Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 2018 yılı Faaliyet Programı
 2018 yılı Faaliyet Talimatı
 Faaliyet Programı Arşivi
 Faaliyet Talimatı Arşivi
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar
 Dokümanlar
 Federasyon Bilgi Bankası
 Kulüp Bilgi Sistemi
 Kulüp Bilgi Formu
 Hizmet Pasaportu Formu
 Milli Sporcu Belgesi
 WTF Sporcu Lisansı
 Dopingle Mücadele
 Sporcu Muayene Formu
 Mali ve Genel Kurullar

ONLINE MÜSABAKA KAYIT
Müsabakalara online sporcu kaydı yapmak için
TIKLAYINIZ.

Sicil, Kuşak ve Dan işlemleri için;
0.312.310 15 57
Nolu telefondan irtibat kurunuz.


sicil@taekwondo.org.tr


  SİCİL KONTROL
Sicil No veya Ad Soyad GirinizT.C. Kimlik No veya Doğum Tarihi* Sicil No girişlerini başında sıfır olacak şekilde 7 hane olarak yapınız.
* Tarih girişlerini gün.ay.yıl (örn; 01.01.2001) şeklinde yapınız.


  KULÜP GİRİŞİ
Şifre :


Federasyon'dan Haberler

 Ödüllü Logo Yarışması
Yayınlanma Tarihi : 21.11.2011 - 14:31:01
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun kurumsal yapısında kullanılmak üzere yeni bir logo için Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye Taekwondo Federasyonu İçin Düzenlenen, Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması Şartnamesi

Son Katılım Tarihi : 11 Aralık 2011, Pazar, Saat: 17:00

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 16 - 17 Aralık 2011

Sonuçların Açıklanması : 19 Aralık 2011, Pazartesi

Katılımcının Türü : Yarışma herkese açıktır!

Yarışmanın Türü : Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması

Katılım e-posta adresi : logo@taekwondo.org.tr

Amaç ve Konu :

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun kurumsal yapısında kullanılmak üzere yeni bir logo tasarımı için düzenlenen yarışmadır.

TAE; Ayak, KWON; El anlamına gelmektedir. DO ise, ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimidir.

Taekwondo kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.

Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE’ nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya’ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE’de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE’ de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmakta idi. Bu arada 600’lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo’ nun ilk temelleri oluşmuştur.

Taekwondo 20. Yüzyıla gelene kadar geçirmiş olduğu evrimler sonucunda bu günkü şekline dönüşmüş, 1905 yılında da bir yarışma sporu olarak kabul edilmiştir. Nihayet 1966 yılında Uluslararası Taekwondo Federasyonu kurulmuştur. 200 Ülke bu Federasyona üye olup, bu gün Taekwondo milyonlarca insanın yaptığı bir spor dalı haline gelmiştir.

VİZYONUMUZ

Dünya ölçeğinde boy ölçüşen kulüp, sporcu, antrenör, hakemlerimizin sayılarını arttırarak tüm süreçleri desteklemek ve hep daha iyiye ve yükseğe taşımak.

MİSYONUMUZ

Türkiye'de Taekwondo sporunun yaygınlaşmasını ve özlenen seviyeye getirilmesi için hedeflenen tüm planlama, yönlendirme, organizasyon ve eğitim faaliyetleri ile koordinasyonun sağlanması.

DEĞERLERİMİZ

- Katılım
- Şeffaflık
- Ekip ruhu
- Etkinlik
- Fair play
- Güven
- Hedeflerle yönetme
- Sosyal sorumluluk bilinci
- Spora, sporcuya ve kulüplere saygı

KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.
2. Her bir yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 tasarım ile katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Gönderilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Türkiye Taekwondo Federasyonu ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
6. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Tasarımların Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir.
8. Tasarımda "Taekwondo" kelimesi kullanılması durumunda, kelimenin türkçe karşılığı olan "Tekvando" kelimesinin de kullanıldığı bir tasarım alternatifi de olmalıdır.
9. Tasarımda Federasyonun isminin kullanılması durumunda  "Türkiye Taekwondo Federasyonu" nun yanı sıra "Türkiye Tekvando Federasyonu" ve " Turkish Taekwondo Federation" da yazan 2 alternatif daha üretilmelidir.
10. Tasarımlar hem Türkçe hem İngilizce alternatifli üretilmelidir.

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI

1. Logo, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.
2. Federasyonumuzun uluslararası imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
3. Seçilen Logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nu temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
4. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
5. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
6. Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw gibi bir vektörel programda PDF olarak hazırlanmalıdır.
7. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!
8. Türkiye Taekwondo Federasyonu, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
9. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

TASARIMALRIN GÖNDERİLMESİ

Katılımcılar tasarımları "Son katılım tarihi" ne kadar logo@taekwondo.org.tr e-posta adresine yukarıda belirtilen teknik şartlara uyarak göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen yarışmaya katılım e-postalarında eser sahibibnin adı, soyadı, telefon ve adres bilgilerinin yanı sıra kısa özgeçmişleri ile kendilerini tanıtmaları da gerekmektedir.

Gönderilen eserler, Seçici Kurul'u sunulmadan önce rumuzlarla etiketlenerek eser sahibi bilgileri gizlenecektir.

KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL HAKLAR

1. Katılımcı, birinci seçilen tasarımının Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Türkiye Taekwondo Federasyonu'na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Taekwondo Federasyonu, tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı Türkiye Taekwondo Federasyonu logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Türkiye Taekwondo Federasyonu logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Taekwondo Federasyonu’nu temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.

4. Katılım gösteren bütün yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜL

Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.
Birincilik Ödülü : 2.000 TL. (İki Bin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü  : Milli Takım Eşofman ve Ayakkabısı
Üçüncülük Ödülü : Milli Takım Eşofman ve Ayakkabısı Görüntülenme Sayısı
4924
Haberi Yazdır


Facebook Instagram Twitter
24.5bin
Beğeni
34.6bin
Takipçi
4.1 bin
Takipçi

Bu sitenin tüm hakları Türkiye Taekwondo Federasyonu'na aittir. Sitedeki video ve fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur.
© 2008 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr
Google+