Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Misyon Vizyon Stratejik Plan
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar

  HABER ARAMATÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARININ DİKKATİNE

07 Kasım 2021 Pazar günü yapılacak Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurulunda Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı olmak üzere başvuruda bulunacak adayların belgelerini 28/10/2021 saat 16:00’ya kadar aşağıda belirtilen belgeleri Federasyonumuza bizzat kendileri getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

***Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


(1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,  haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

*** Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

(2) Başkan adaylarından başvuru sırasında istenilen belgeler;
a- T.C. Kimlik Numarası Beyanı, (beyan için tıklayınız.)
b- Öğrenim Belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c- Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı, (beyan için tıklayınız.)
ç- Adli Sicil Kaydı Beyanı, (beyan için tıklayınız.)
d- Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,
e- 7.150,00 (Yedi bin yüz elli) TL Adaylık başvuru ücreti dekontu,
Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi
IBAN: TR10 0006 2000 7110 0006 2958 75
f- Delegelerin en az %15’inin yazılı teklifi,
g- Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Aday adayı olmak istediklerine dair yazılı dilekçe,
ğ- Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Aday adayı tarafından hazırlanacak yukarıda istenilen belgeleri teslim ettiğine dair dizi pusulası tutanağı. (2 adet)© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42