TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
I.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL VE 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Türkiye Taekwondo Federasyonunun I.Olağan Mali Genel Kurulu ile 2.Olağan Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 01.12.2008 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren Sürmeli Otel Cihan Sokak No:6 Sıhhiye/ANKARA adresinde yapılacaktır.

1. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 02.12.2008 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
2. I.Olağan Mali Genel Kurul ile 2.Olağan Genele Kurulu duyuruları www.gsgm.gov.tr ve www.turkiyetaekwondofed.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.
3. Delegelerin kayıt işlemleri Genel Kurul günü 9:00-10:00 saatleri arası yapılacak olup kimlik ibraz etmek zorunludur.

Genel Kurul üyelerine duyurulur.

1.MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Yoklama (Delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması)
2. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Başkanlık Divanının Teşkili, gündemin okunması ve oylanması,
4. 16.07.2006-31.10.2008 Dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
5. 16.07.2006-31.10.2008 Dönemi Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması,
6. Denetleme Kurulunun 01.11.2008-30.11.2008 tarihleri arası hazırlanacağı ek raporun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış,

2.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Yoklama,
2. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, gündemin okunması ve oylanması,
4. Türkiye Taekwondo Federasyonunun Ana Statüsünde yapılmak istenen değişikliklerin sunulması, görüşülmesi ve oylanması, kabul edilen Ana Statünün Resmi Gazetede yayınlanması sırasında olası hataları giderme konusunda Yönetim Kuruluna redaksiyon yetkisi verilmesi hususunun oylanması,
5. Federasyonun 01.12.2008-01.12.2009 ile 01.12.2009-01.12.2010 yılları (2 yıllık) arasındaki tahmini bütçesi ile faaliyet programının görüşülerek oylanması, harcama kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi, Uluslar arası federasyonlara mali taahhütlerde bulunma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
6. Yönetim Kuruluna amacına uygun menkul ve gayrimenkul malları almaya kiralamaya, kira vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, bağış kabulüne yetki verilmesi ve oylanması,
7. Federasyon ödül ve yardım talimatlarının hazırlanması ve yayınlanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. Önceden renk tespiti yapılan oy pusulalarına başkan adaylarının yönetim, denetim ve ceza kurullarının asil ve yedek üye listelerinin yazılarak divan başkanlığına verilmesi ve listelerin ilanı,
9. Başkan adaylarının konuşması,
10. Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil, yedek üyelerinin seçimi ve seçim sonuçlarının açıklanması,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

Yrd.Doç.Dr. Metin ŞAHİN
Taekwondo Federasyonu Başkanı