Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Misyon Vizyon Stratejik Plan
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar

  HABER ARAMA  FEDERASYONDAN HABERLER

 Federasyondan Önemli Duyuru
Yayınlanma Tarihi : 07.11.2008 - 18:12:21
Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 25.09.2008 tarih ve 34 Sayılı Kararı ile Federasyon 1. Mali Genel Kurulunun 2. Olağan Genel Kurulu ile Aralık ayında yapılmasına dair karara itiraz sonuçlandı.
Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 25.09.2008 tarih ve 34  Sayılı Kararı ile Federasyon 1. Mali Genel Kurulunun 2. Olağan Genel Kurulu ile Aralık ayında yapılmasına dair karara itiraz eden eski Federasyon Başkanı Cengiz YAĞIZ’ın dilekçesi Tahkim Kurulunca incelenerek aşağıdaki ret kararı vermiştir.

Saygı ile duyurulur.

Orijinal karar metni için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu

KARAR

Esas No: 2008/58
Karar No: 2008/107
Karar Tarihi: 07/11/2008

İtiraz Eden: Cengiz YAĞIZ - Taekwondo Federasyonu eski Başkanı

İtiraz Konusu: Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 25/09/2008 tarih ve 34 sayılı kararı.

Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulunun 30/07/2008 tarih ve sayılı kararının 1. maddesinde "Federasyon Mali Genel Kurulunun Ana Statüde Aralık veya Ocak aylarında Yönetim Kurulunca belirlenen bir tarihte yapılır denildiğinden, 16 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulda onaylanan faaliyet programı içerisinde yer alan faaliyetler ile diğer mal ve hizmet alımlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden Federasyon 2008 yılı faaliyetleri için tahsis edilen ödenek doğrltusunda, 2008 yılı faaliyet programının Mali Genel Kurul tarihine kadar uygulanmasına" karar alındığı,

09/07/2008 tarihli dilekçe ile Taekwondo Federasyonu Yönetim Kuruluna müracaat eden Federasyon eski Başkanı Cengiz YAĞIZ tarafından, Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü, Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünü hiçe sayılarak yapılmayan Federasyon Mali Genel Kurulu hakkında bilgi istenildiği, Türkiye Taekwondo Federasyonunun 25/07/2008 tarih ve 1407 sayılı yazısı ile cevap verildiği, ancak Cengiz YAĞIZ tarafından konu ile ilgili olarak 07/08/2008 tarih ve 008007 sayılı dilekçe ile Kurulumuza itirazda bulunulduğu, Federasyondan istenilen bilgi ve belgeler ile Cengiz YAĞIZ'ın itirazına konu 25/09/2008 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu kararının ve adı geçenin 03/11/2008 tarihli itiraz dilekçesinin Kurulumuza intikal etmesi üzerine gerekli soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulunun 25/09/2008 tarih ve 34 sayılı kararı G.S.G.M. Hukuk Müşavirliğinin 16.07.2008 tarihli yazısı bir bütün olarak ele alınıp değerlendirildiğinde;

Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulunun, G.S.G.M. Hukuk Müşavirliğinin 16.07.2008 tarihli yazısındaki görüş doğrultusunda 2.ci Olağan Genel Kurul Toplantısının Mali Genel Kurul ile birlikte 31.12.2008 tarihinden önce yapılmasına ilişkin itiraza konu kararında mevzuat hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca yerinde görülmeyen itirazın REDDİNE, aynı Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irad kaydına, kararın ilgililere tebliği ile gereği için Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,

07 Kasım 2008 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Hasan GERÇEKER
Başkan

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN
Başkan Vekili

Yunus AKGÜL
Raportör

Fahri KASIRGA
Üye ( Mazeretli )

Prof. Dr. Vedat BUZ
Üye ( Mazeretli )

İbrahim ARAÇ
Üye

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK
Üye


Orijinal karar metni için tıklayınız.


 Görüntülenme Sayısı
12724
Haberi Yazdır© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42