Ana Sayfa
 Taekwondo ve Tarihçe
 Misyon Vizyon Stratejik Plan
 Federasyon Personeli
 Kurullar
 İletişim
 Müsabaka Sonuçları
 Faaliyet Programı ve Talimatı
 Fotoğraf Galerisi
 Talimatlar ve Dokümanlar
 Kulüp Bilgi Sistemi
 WT Sporcu Lisans İşlemleri
 Dopingle Mücadele
 Mali ve Genel Kurullar

  HABER ARAMA  FEDERASYONDAN HABERLER

 2 ve 3. Kademe Antrenör Kursları Açılacaktır
Yayınlanma Tarihi : 17.04.2008 - 03:34:02
14-29 Temmuz 2008 tarihleri arasında Federasyonumuz ve GSGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca koordineli olarak 2. Kademe Antrenör Kursunun İzmirde ve 3. Kademe Kıdemli Antrenör Kursunun Ankarada açılması planlanmaktadır.
İnternet Duyurusu

Federasyonumuzca mevcut antrenörlerin gelişimlerinin sağlanması amacıyla 14-29 Temmuz 2008 tarihleri arasında Federasyonumuz ve GSGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca koordineli olarak 2. Kademe Antrenör Kursunun İzmir'de ve 3. Kademe Kıdemli Antrenör Kursunun Ankara'da açılması planlanmaktadır.

Kurslara katılmak isteyen kişi/antrenörler katılmak istedikleri kurslarla ilgili ekte belirtilen aranılan şartlara sahip olduklarından emin olduktan sonra dolduracakları ekli form ile birlikte katılmak istedikleri kursa ait kurs katılım ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu aslını en geç 30 Haziran 2008 tarihine kadar posta ile Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir. Faks ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Kurs katılım ücreti; Halk Bankası Ankara Opera Şubesi 05000004 nolu Taekwondo Federasyonu hesabına katılmak istedikleri kursla ilgili Kademe Antrenör kurs katılım ücreti ibaresi ve adı-soyadını belirtmek suretiyle� yatırılacaktır.

Antrenörlük Kurslarına Katılım ücretleri
2. Kademe için yatırılacak ücret : 75,00 YTL (yetmiş beş ytl)
3. Kademe için yatırılacak ücret : 75,00 YTL (yetmiş beş ytl)

Federasyonca başvurusu kabul edilen kursiyerlerin istenilen belgelerlerle birlikte katılacakları kurs yeri ve tarihleri kendilerine yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruları Federasyonca kabul edilen ancak kursa katılmayan kursiyerlerin kurs katılım ücretleri her ne şekilde olursa olsun iade edilmeyecektir.

Başvurusu Federasyonca kabul edildikten sonra kursiyerler ekte istenilen belgeler arasında da belirtildiği üzere GSGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı hesabına kurs katılım ücretini de ayrıca ödeyerek banka dekontu ve diğer istenilen belgeleri de Kurs mahallinde Kurs yöneticisine teslim edecektirler.

2007 yılında 2. ve 3. Kademe Antrenörlük kursuna müracaat etmiş, fakat bekleme süreleri dolmadığı için kursa katılamayan kursiyerlerin müracaatları geçerli olup, tekrar müracaatta bulunmalarına gerek yoktur. Bu kursiyerlerin isim listesi ektedir.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 2. ve 3. KADEME ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak. ( Bütün Kademeler için geçerli olup Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz)
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
4) En az 22 yaşını doldurmuş ve Siyah Kuşak 2. Dan derecesine sahip olmak,
5) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
6) II. Kademe Antrenörlük için; I. kademe temel çalıştırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörler katılabilirler.
7) III. Kademe Kıdemli Antrenörlük için; II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörler katılabilirler.
8) 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli Antrenörlük Yönetmeliğine göre Denklikleri yapılmış Antrenörlerimizin bulundukları kademedeki bekleme sürelerinin hesabında eski diploma tarihleri dikkate alınacaktır.
10) Muafiyet;
a) Büyükler dünya şampiyonası, ordular arası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için 6. ve 7. maddelerde antrenörlük kademelerinde istenilen seminer ve çalışma süresi şartları aranmaz.

FEDERASYONCA BAŞVURULARI KABUL EDİLEN KURSİYERLERDEN, KURS YÖNETİCİSİNE KURS MAHALLİNDE TESLİM EDİLMEK ÜZERE İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe (Açık adresli)
b) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Orijinal, sakalsız ve Kravatlı)
c) Sağlık Raporu (Hükümet Tabibliğinden veya Sağlık Ocaklarından-Aslı)
ç) Savcılık İyi Hal Kağıdı (aslı)
d) Diploma Sureti (Noter Tasdikli)-(En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı(aslı)
f) Nüfus Cüzdanı sureti (resimli)
g) Siyah Kuşak 2. Dan Diploması veya Kimlik Kartı (noter veya Federasyon tasdikli sureti)
ğ) Milli Sporcu olanlar için Millilik Belgesi.(varsa)
h) 2. ve 3. Kademe kurslara katılacakların sahip oldukları Antrenör diplomalarının aslı veya noter tasdikli suretleri.
ı) 2. ve 3. Kademe kurslara katılım için istenilen seminer görme şartı ve sayıları (Federasyondan) ile bulundukları kademede istenilen çalışma sürelerini gösterir belge.(Çalıştırdıkları Kurum ve Kuruluşlardan )
k) Başvurusu Federasyonca kabul edilen Kursiyerler Ziraat Bankası Ankara Ulus Şubesi 36261168-5002 nolu hesaba GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ... Kademe Taekwondo Kurs ücreti ibaresi yazdırılarak yatırılacak banka dekontu aslı.

Antrenörlük Kurs Katılım Ücretleri (GSGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı için)

2. Kademe için yatırılacak ücret : 70,00 YTL (yetmiş ytl)
3. Kademe için yatırılacak ücret : 85,00 YTL (seksenbeş ytl)


 Görüntülenme Sayısı
15079
Haberi Yazdır© 2018 | webmaster@taekwondo.org.tr

www.taekwondo.org.tr | www.tekvando.org.tr | www.turkiyetaekwondofed.gov.tr

Türkiye Taekwondo Federasyonu
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No: 139/45 Çankaya / Ankara
Tel: +90.312.310 88 16 | Fax : +90.312.310 90 42